Ubezpieczenia

Towarzystwa ubezpieczeniowe :

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Infolinia: 0 801 102 102; (00 48 22) 566 - 55 - 55

TUiR Allianz Polska S.A.
Ul.Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Infolinia: 0 801 10 20 30; (00 48 22) 567 - 40 - 00

ERGO Hestia S.A.
Ul.Hestii 1
81-731 Sopot
Infolinia: 0 801 107 107; (00 48 58) 555 - 55 - 55

UNIQA TU S.A.
Ul.Gdańska 132
90-520 Łódź
Infolinia: 0 801 597 597; (00 48 42) 66 - 66 - 500

 

Pakiety ubezpieczeniowe dla nabywców i posiadaczy pojazdów marki Hyundai składają się z następujących rodzajów ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Ubezpieczenie autocasco (od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu w wyniku wypadku, kradzieży lub czynników losowych) z uwzględnieniem szczególnych elementów: 

  1. Utrzymanie wartości fakturowej pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania, przez okres 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji (w przypadku pojazdów fabrycznie nowych)

  2. Możliwość utrzymania sumy ubezpieczenia pojazdu przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia polisy (w przypadku pojazdów używanych)

  3. Zniesienie udziałów własnych w przypadku likwidacji szkody w ASO Hyundai

  4. Bezgotówkowa likwidacja szkód i naprawa w ASO Hyundai tylko z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i przy zachowaniu procedur technologicznych wymaganych przez producenta.

  5. Brak potrąceń z ustalonego odszkodowania kwot amortyzacji części i zespołów pojazdu.

  6. Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie

 • Ubezpieczenie car assistance - zorganizowanie i pokrycie kosztów udzielenia pomocy kierowcy i pasażerom w przypadku unieruchomienia pojazdu na terenie całej Europy ( w tym samochód zastępczy na okres naprawy pojazdu do 14 dni).

 • Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (w związku z ruchem tych pojazdów)